Squats (10 reps)

Lunges (8 reps each leg)

Squat Jumps (6 reps)

Reverse Lunges (8 reps each leg)

Lateral Lunges (10 reps each leg)

Thigh Slap Jumps (5 reps)

Pulse Squats (15 reps)

Drop Squats (10 reps)

Sentadillas (10 reps)

Zancadas (8 reps each leg)

Sentadilla explosiva (6 reps)

Zancadas inversas (8 reps each leg)

Zancadas laterales (10 reps each leg)

Saltos de muslo (5 reps)

Sentadillas con pulso (15 reps)

Sentadillas de caída (10 reps)